Cieľom našich projektov je budovať a podporovať motivujúce firemné prostredie.

 

 

 

Čo je Leadership Academy:

Na začiatku venujeme čas zisteniu silných stránok a potenciálu lídrov. Následne spoločne s lídrami vyskladáme obsah Leadership Academy. Vďaka pochopeniu lídrov je Leadership Academy vždy špecifická, praktická a prináša viditeľný efekt.

Leadership Academy v ZľavaDňa.sk:

Na základe zisťovania potrieb bola Leadership Academy zameraná na rozvoj lídrov v zlepšení komunikačných zručností a zvýšení efektivity. Bola zložená zo 4 tréningových a 4 coachingových dní (Január – Október 2017).

 

Záverečné vyhodnotenie priamo tímami lídrov ukázalo zlepšenie vo všetkých oblastiach prispievajúcich k úspešnému vedeniu ľudí, najmä v komunikačných zručnostiach + 30% a zvýšení efektivity +16%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prostredníctvom rozvoja a aktívneho prístupu sa zvýšil vplyv lídrov na angažovanosť tímov z pôvodných 68 % na 84 %.

 

 

Začiatok rozvojového projektu:

V septembri 2016 prebehol celofiremný Screening, ktorý detailne rozoberá silné stránky tímu a potenciál na zlepšenie.

Zároveň jasne ukazuje, naplnenie ktorých potrieb prispeje k zvýšeniu spokojnosti, angažovanosti a výkonnosti zamestnancov. V Andel Elite Dental Center vnímali zamestnanci ako najväčiu potrebu pracovať na zlepšeniach v komunikácii a štýle vedenia.

Priebeh rozvojového projektu:

Po Screeningu boli zapojení všetci zamestnanci do projektu, kde si spoločne na workshope zadefinovali pod vedením Growision návrhy na zlepšenie s akčnými plánmi, na ktorých sa pracovalo počas celého roka, plány sa priebežne dopĺňali a kontroloval sa priebeh ich uskutočnenia. Growision počas celého projektu poskytovalo členom tímu podporu. Súčasne počas 1 roka a 3 mesiacov prebiehal rozvoj vedenia firmy formou coachingu.

Ukončenie rozvojového projektu:

V januári 2018 prebehlo celofiremné vyhodnotenie zamestnancami, ktoré ukázalo nárast angažovanosti o 16,4 % oproti meraniu v septembri 2016. Najviac vzrástli komunikácia (+22,6%) a štýl vedenia (+19,5%) K zvýšeniu ale došlo aj v ostatných oblastiach, k čomu pomohli aj konkrétne kroky zo strany vedenia.

Prostredníctvom rozvoja a aktívneho prístupu sa zvýšil vplyv lídrov na angažovanosť tímov z pôvodných 62,2 % (9/2016) na 78,6 % (1/2018).

Čo je vlastne TOP TEAM GAME:

Top Team Game je nástroj určený najmä tým firmám, ktoré chcú dosiahnuť posun svojho tímu efektívnou a súčasne zábavnou (teambuildingovou) formou. Z našej skúsenosti ho využívajú najmä spoločnosti, ktoré majú nízky budget alebo časové možnosti pre rozvoj svojich zamestnancov, preto sme pre nich vytvorili model príjemného s užitočným.

Veríme, že team-building by mal mať svoj cieľ  a nemala by to byť len organizovaná zábava. Cieľ team-buidingu pomáhame stanoviť na základe nášho unikátneho nástroja*, ktorý zmapuje silné a slabé stránky tímu

Situáciu v tíme uvidíte novými očami, čo Vám pomôže napredovať. TOP team game je rozvoj hravou formou, efekt bude viditeľný aj po jeho skončení.

Zábava a množstvo teambuildingových aktivít sú samozrejme súčasťou.

*unikátny nástroj: Screening (Parametre angažovaného tímu) – odhaľuje rozdiely medzi Vaším tímom a možným ideálom.

 

TOP TEAM GAME s TITANS freelancers:

Na začiatku prebehol screening s cieľom detailnej identifikácie aktuálnych potrieb tímu. Následne v spolupráci so spoločnosťou TITANS boli workshopy a diskusie, ktoré sú súčasťou teambuildingu, zamerané na rozvoj a riešenie priorít s cieľom zvýšiť spokojnosť a angažovanosť celého tímu. Do teambuildingu boli zapojený všetci členovia tímu.

 

Jedinečná možnosť a benefit Top Team Game:

Forma a aktivity v Top Team Game zostávajú pre všetkých našich klientov rovnaké, prispôsobujeme iba aktivity, ktoré sa týkajú rozvoja personalizovaného, pre potreby daného tímu. Zo všetkých aktivít zaznamenávame merateľné výsledky a preto má každý tím možnosť porovnať efektivitu spolupráce v jednotlivých aktivitách s ostatnými spoločnosťami, ktoré Top Team Game absolvovali tiež. Súťaživosť je jedným z faktorov, ktorá pomáha pri budovaní súdržnosti tímu a motivuje nás neustále napredovať.