Podporujeme firmy, aby boli pre ľudí motivujúce, zmysluplné a atraktívne.

 

Ako optimalizovať procesy?

Ako nastaviť štruktúru?

Ako nastaviť víziu, hodnoty, stratégiu, ciele?

Ako nastaviť KPI, „hodnotiaci“ proces, kompetenčný model?

Program na preberanie zodpovednosti zamestnancov

Leadership Academy – Motivujúci líder

Coaching Academy – osvojenie coachingových techník pre motivujúceho lídra

Sales Academy – zlepšenie predajných techník, ktoré vedú k reálnym nárastom

HR Academy – ako pracovať s motiváciou na strane HR

Rozvojový Teambuilding

Individuálny & Skupinový coaching

Mentoring