Podporujeme firmy, aby boli pre ľudí motivujúce, zmysluplné a atraktívne.

Growision je hrdým rozvojovým partnerom Forbes Slovensko.

Ak sa snažíte vylepšiť vašu firemnú kultúru,

Forbes IDEAL PLACE vám k tomu pomôže.


Naše modely rozvoja majú najväčší prínos pre malé a stredné firmy, ktoré sú slobodné v nastavovaní svojej vlastnej kultúry.

Vďaka využívaniu coachingových techník je náš prístup partnerský a vysoko personalizovaný.

Spolupracujeme s firmami na dosiahnutí spoločne stanovených cieľov, až kým nie je dosiahnutý požadovaný efekt najčastejšie v:

Tvorbe zdravého pracovného prostredia a motivujúcej firemnej kultúry
Atraktivite a získaní nových zamestnancov

Zvyšovaní predajov

 

 

 

Náš Tím

 

Juraj KRÁLL
CEO, Tréner, Kouč a Konzultant
"Hľadáme v ľuďoch diamanty a pomáhame im ich brúsiť."
Juraj Králl - LinkedIn krall@growision.com
Andrea KRKOŠKOVÁ
Tréner, Kouč & Konzultant
„Náš prístup vychádza z poznania, že jedným z najefektívnejších a najekonomickejších nástrojov pre zvyšovanie produktivity je objavenie a využitie potenciálu pracovníkov."
krkoskova@growision.comAndrea Krkošková
Roman RÁC
Tréner & Konzultant
„Don`t raise your voice, improve your argument. Pravidlo, ktoré je jedným zo základných pilierov bezkonfliktnej komunikácie."
Roman Rác rac@growision.com

 

Naši klienti