Juraj KRÁLL

Managing Director, Kouč, Tréner a Konzultant

Juraj založil v roku 2014 rozvojovo-konzultačnú spoločnosť Growision, ktorá rozvíja manažérov a obchodníkov vo viacerých stredných a veľkých medzinárodných firmách.

Okrem vedenia Growision sa Juraj venuje obchodu, tvorbe a navrhovaniu rozvojových programov manažérskych, obchodných a podnikateľských zručností. Tímy a jednotlivcov rozvíja hlavne vo finančných, maloobchodných a IT spoločnostiach. Vo voľných chvíľach sa venuje rozvoju ľudí v neziskových organizáciách, ako napríklad Lead Up, JCI Business a Future Medical Leaders Academy.

Vyštudoval Fakultu managementu Univerzity Komenského. Svoje trénerské a manažérske zručnosti naberal ako HR manažér a zástupca riaditeľa v IKEA, konzultant a obchodník v Maxman Consultants a Managing Director vo Flemiu. Na FMUK vyučoval predmety Podnikanie malých podnikov a Podnikanie.

Klientov rozvíjal na Slovensku, v Maďarsku, Česku, Srbsku, Indii, Dubaji a v Malajzii.

 

Andrea KRKOŠKOVÁ

Kouč, Tréner a Konzultant

Svoju osobitosť vidí vo vášni pre tvorbu efektívnych komunikačných stratégií. Andrein posun prechádzal od marketingových kampaní orientovaných na veľké masy ku komunikačným stratégiám priameho predaja. Spolu je to viac ako 10 rokov na manažérskej pozícii, kde si osvojila techniky biznis koučingu, facilitácie, spätnej väzby, konzultingu, mentoringu a profesionálnej prezentácie.

Popri skúsenostiach z praxe čerpá aj z neustáleho vzdelávania. Je absolventom renomovanej škótskej školy Diploma in Bussines Coaching of Sandra Wilson (akreditované štúdium). Na Slovensku je to jeden z mála smerov coachingu, ktorý využiva poznatky sociálnej psychológie, najmä smer transakčnej analýzy, ktorý je veľmi dobre použiteľný pri pochopení vzťahovej dynamiky a osobnom rozvoji a zmene. Okrem toho externe študuje psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Tento rok sa Andrea uchádza o titul certifikovaného kouča v rámci medzinárodne uznávanej asociácie koučov ICF a  o certifikát „master class trainer“ od uznávanej kanadskej školy ERICKSON COLLEGE INTERNATIONAL.

Aktuálne sa pri svojej práci konzultanta zameriava na efektívne stratégie rozvoja, poradenstvo a podporu pri tvorbe a realizácii rozvojových plánov (soft skills). Andreiným cieľom je vytvárať spolu s klientom efektívnu stratégiu osobného rozvoja a rozvíjať vzťahovú a skupinovú dynamiku v rámci organizácie.

 

Roman RÁC

Tréner a Konzultant

Manažérske skúsenosti a všeobecný prehľad o podnikateľskom prostredí získal pôsobením v Poradenskom a rozvojom centre na FMUK, kde bol manažérom rôznych projektov zameraných na rozvoj podnikania a činností s ním spojených.

V súčasnosti je študent magisterského štúdia v odbore manažment a podnikanie na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave (FMUK). Pracuje ako kozultant a tréner v spoločnosti Growision, kde má za úlohu organizáciu projektov na Slovensku a v Česku, online marketing a zastrešuje mystery shopping projekty.

Zručnosti v oblasti marketingu a riadenia nadobúdal už počas štúdia na strednej škole, kde v spoločnosti BeeQueen, š. s., zastával funkciu vedúceho marketingového oddelenia. Jeho manažérsky tím získal dve významné ocenenia. Prvým je ocenenie Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory „TOP tím“ aplikovanej ekonómie – je ocenením tvorivosti, odvahy a podnikavosti študentov. Druhým je 2. miesto v súťaží najlepší manažérsky tím v konkurencii 53 kolektívov z celého Slovenska.

Odborné znalosti získava aj ako lektor počas letných mesiacov vo výchovno-rekreačnom diagnostickom centre. Pri práci s problémovými deťmi nadobúda zručnosti v analýze a diagnostike človeka.