Growision, s.r.o.,

Kancelária:

Ružová dolina 6
821 08 Bratislava
Slovenská republika
mail: info@growision.com
tel.: +421 917 732 907

Fakturačné údaje:

Húščavova 1150/1
841 01 Bratislava
Slovenská republika
Europe

IČO: 47716649
IČ DPH: SK2024070796

Banka: Slovenská Sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu: 5054102769/0900
IBAN: SK8509000000005054102769